Mai Văn Đức

Mai Văn Đức

Tham gia làm mentor các môn: WEB101x, PRF192x, FUN131x.

Đọc tiếp >>

Dương Đình Thiện

Dương Đình Thiện

Tham gia làm mentor các môn: WEB101x, PRF192x, FUN131x, PMI301x, SWE102x, SWR301x, SWD391x, PRC391x

Đọc tiếp >>

Lương Văn Hưng

Lương Văn Hưng

Tham gia làm mentor môn:  WEB101x

Đọc tiếp >>

Nguyễn Quang Huy

Nguyễn Quang Huy

Tham gia làm mentor các môn: FUN121x ,PRF192x ,FUN131x ,CSI101x ,DBI202x ,PMI301x ,ITE302x ,SSC102x ,SWE102x ,SWR301x ,SWD391x ,SWQ391x ,BUS101x ,PRC391x.

Đọc tiếp >>

Lưu Trần Phong

Lưu Trần Phong

Tham gia làm mentor các môn: PRF192x

Đọc tiếp >>

Page 2 of 712345...Last »


ĐĂNG KÝ HỌC HOẶC TÌM HIỂU THÔNG TIN VỀ FUNiX

Mời bạn hoàn thiện form thông tin bên dưới để FUNiX hỗ trợ thông tin cho bạn được tốt hơnTìm hiểu thêm về chương trình học tại FUNiX