Âu Mậu Dương

Lượt xem: 1,041

Anh Âu Mậu Dương tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Đại học Tôn Đức Thắng và hiện đã có hơn 3 năm kinh nghiệm làm Trainer tại đơn vị giáo dục này ở các mảng: OOP (Object-Oriented Programming), Web programming & application, analysis & design of information systems, Software Engineering, new technologies in Software Engineering. Anh Dương cũng đang công tác tại công ty Innerbus của Hàn Quốc ở vị trí Android Developer, đồng thời đang “ủ mưu” với dự án InnerBeans (provides an online platform where we can work anywhere, easily and joyfully). Chàng trai trẻ này không những am hiểu mà còn có kinh nghiệm thực thi dự án với nhiều ngôn ngữ/công cụ lập trình như C, C++, C#, HTML, PHP, Javascript, CSS, MSSQL Server, MySQL; OOP programming, design pattern; Java, Eclipse IDE, Android SDK, Android Studio; OOP methodology and Design Pattern; Web services protocol (HTTP, REST, SOAP); remote data sources and API’s; version control system (SVN, Git); UI, user experience;…

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ  2, 3, 4.