Bùi Minh Quang

Lượt xem: 814

Anh Bùi Minh Quang hiện đang đảm nhận vị trí Business Analyst tại FSU1.BU26 của FPT Software TP. HCM. Vốn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực BA, anh Quang đã có thâm niên 08 năm triển khai các công tác liên quan đến lĩnh vực này cho một số công ty nổi tiếng như Harvey Nash Vietnam, Social Works Co. Ltd và FPT Software. Những dự án anh Quang từng tham gia ở cả vai trò Business Analyst lẫn Database Analyst: Media Booking, Paper Management System, Metal Mining Management, Project Management,…

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 1.