Châu Ngọc Duy Khương

Lượt xem: 608

Hiện đang sinh sống tại Singapore, anh Châu Ngọc Duy Khương đã có hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực IT, với thế mạnh là Java, Javascipt, Ruby, Scala, Oracle, MySQL, Postgres, DB2, NoSQL…. Anh Khương chắc chắn sẽ support thật tốt cho các bạn học viên funix.

Anh Khương tham gia mentoring các môn WEB101x, PRO192x, DBI202x, PRJ311x, PMI301x, SWE102x, SWD391x, SWQ391x.