Chu Đình Phú

Lượt xem: 832

  • Anh Chu Đình Phú hiện là Trưởng phòng Xuất bản trực thuộc Trung tâm Bản quyền và Xuất bản, Đại học FPT, Biên tập viên CNTT và Kinh tế. Tốt nghiệp chuyên ngành Thạc sỹ xử lý và phân tích thông tin kinh tế, anh Phú có nhiều cơ hội tận dụng thế mạnh của mình trong các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, truyền thông, xuất bản, xử lý dữ liệu điện tử. Trước đây, anh Phú từng là Thư ký tòa soạn của Tạp chí “Bưu chính Viễn thông”.
  • Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 3.