Đặng Hoàng Tuấn

Lượt xem: 899

Anh Đặng Hoàng Tuấn tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính, Đại học Khoa học Huế và đã được cấp Chứng chỉ PSM I (Professional Scrum Master I) bởi Scrum.org, PMF (Project Management Foundation) bởi PMC Vietnam, Software Project Management course và Object-Oriented Analysis and Design Using UML course bởi Alliant Corp Vietnam. Hơn 15 năm gia nhập lĩnh vực phần mềm, anh Tuấn đã kinh qua nhiều vai trò như Software Developer, Business Analyst, Scrum Master và nhiều dự án lớn: Zaran (TEMS) and Bael (Communicate), Xeras (eAuthoring), eSSP (PFG), SSP (PFG), PTK (Process ToolKit), eBillz (Telecom Billing System), DMS (Distributors management system), Hospital Management System, POS (Point of Sales)/Retailer, Hotel Management System, Public PhoneCalls service, Calls management of PBX (Private Branch Exchange) used for hotels, companies. Hiện anh Tuấn đang làm việc tại FPT Software ở vị trí Scrum Master.

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 1 & 4.