Đặng Thái Phong

Lượt xem: 840

Tốt nghiệp Thạc sỹ tại Đại học Cần Thơ, trong 8 năm gắn với với nghề IT, hiện anh Đặng Thái Phong đã có 06 năm làm Department Manager, phụ trách về IT tại Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ. Anh Phong thông thạo khá nhiều ngôn ngữ, công cụ lập trình và cơ sở dữ liệu: C#, Visual Basic .Net, Java, VBA, XML, HTML, Pert, SQL, Pascal, SharePoint 2010, Eclipse, Visual Studio 98, 2003, 2005, 2008, 2012, Rational Rose, iReport, Crystal Report, MS SQL Server, PL/SQL, Oracle 9 to 11g,… Anh Phong cũng từng có thời gian giảng dạy và thiết kế học liệu khi công tác tại NIIT Vĩnh Long.

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 1, 2 & 4.