Đào Vĩnh Lộc

Lượt xem: 607

Với 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phần mềm, mentor Đào Vĩnh Lộc đã từng trải qua các trị trí như: Java development Team Leader, Software Test Leader, Software Quality Assurant Manager và Software Project Manager. Ngoài ra có một số kinh nghiệm khác như: CMMI, Agile Scrum, Kaizen… Hiện tại anh đang đảm nhiệm vị trí Project Manager tại FPT Software.
Mentor Lộc tham gia các môn PMI301x, SWQ391x, CSI101x.