Đỗ Hoàng Nam

Lượt xem: 800

Anh Đỗ Hoàng Nam hiện đang là Senior Developer tại FPT Software TP. HCM và từng có nhiều năm được nhận giải Best performer, Best quality officer,… tại đơn vị FSU1. Anh Nam tốt nghiệp Kỹ sư ngành Computer Science, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, đồng thời đã nhận bằng Professional Diploma chuyên ngành Software Engineering của NIIT. Hơn 6 năm kinh nghiệm làm việc với HTML, CSS, JavaScript và hơn 5 năm kinh nghiệm thiết kế/phát triển ứng dụng web với Microsoft’s .NET, thông thạo đa dạng các ngôn ngữ lập trình và công cụ thiết kế, anh Nam đã góp phần làm nên thành công của nhiều dự án lớn thuộc các domain Education, Project Management, Document Management, E-Commerce, Oilfield, Well Completion như: HAL-Avocado, CEO.FBS, KfDataWarehouse, LV-OMS, LV-iPM, Atlas,  LSpaNet*,  PFG3 ATM,  EvaV*,…

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 1, 3, 4.