Hồ Thanh Quốc

Lượt xem: 809

Tốt nghiệp kỹ sư công nghệ phần mềm, khoa CNTT, Đại học Khoa học Huế, chàng trai gốc Huế Hồ Thanh Quốc hiện đang là developer chịu trách nhiệm bảo trì, thiết kế và phát triển hệ thống title insurance cho khách hàng Mỹ. Anh Quốc đã có 4 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm, am hiểu rất nhiều về ASP.NET, OOP, Entity framework, CSLA Framework, MVC,… Anh cũng đã từng tham gia hướng dẫn team fresher .net quy mô hơn 20 thành viên, hướng dẫn và chấm bài cho sinh viên nhiều trường đại học, như Đại học FPT, Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 1.