Hoàng Nhạc Trung

Lượt xem: 1,104

Anh Hoàng Nhạc Trung tốt nghiệp Thạc sỹ Khoa học máy tính, Đại học Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng. Sau đó, anh Trung làm việc với vai trò lập trình viên, và kể từ đó tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trong các vị trí công việc khác nhau như: Lập trình phần mềm, lập trình ứng dụng game, phân tích sản phẩm, kỹ sư cầu nối, quản lý dự án, quản lý đào tạo. Hiện anh Trung là một trainer trong lĩnh vực CNTT, Agile, đồng thời tham gia giảng dạy tại các trường đại học và cao đẳng tại TP. Đà Nẵng.

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 3.