Hoàng Thị Luy

Lượt xem: 820

Chị Hoàng Thị Luy tốt nghiệp Thạc sỹ Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, ngành Công nghệ Thông tin, chuyên ngành Kỹ thuật Phần mềm và đã đạt chứng chỉ ISTQB Foundation. Chị Luy đã có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc với đa dạng khách hàng trong và ngoài nước (Pháp, Nhật); rất mạnh ở mảng code và test; từng tham gia dự án phát triển hệ thống chuỗi siêu thị sách tại Phòng Hệ thống thông tin, Viện Công nghệ thông tin, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hiện đang làm Tester tại FPT Software), đơn vị FSU1.BU10.

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 2 & 3.