Hoàng Thị Thu Hương

Lượt xem: 1,036

Chị Hoàng Thị Thu Hương hiện đang là Vice President tại Đại học FPT, Vice Director – Training tại Vietnam Library Association kiêm Director of Marketing & Public Relations tại The Northern Academic Library Association. Trong nhiều năm phụ trách Khối phát triển sinh viên quốc tế, chị Hương đã cùng các chiến hữu của mình giúp Đại học FPT chiêu sinh được nhiều sinh viên ngoại quốc, góp phần mở mang “bờ cõi” giáo dục FPT sang các thị trường tiềm năng như: Nigeria, Lào, Myanmar,… Chị Hương cũng có nhiều công trong việc hệ thống hóa trung tâm thư viện, triển khai phần mềm quản lý thư viện, tổ chức và quản lý đào tạo,…, giúp Đại học FPT tiết kiệm được nhiều tỷ đồng trong suốt thời gian đương nhiệm.

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 4.