Lê Hoàng Việt

Lượt xem: 900

Là người có năng lực thực hành lẫn nghiên cứu tốt, anh Việt từng kinh qua nhiều lĩnh vực, vị trí công việc khác nhau trong 7 năm gắn bó với nghề IT như: 5 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm, 3 năm kinh nghiệm đào tạo về domain, 2 năm kinh nghiệm quản lý dự án phần mềm. Ngoài khả năng thiết kế và phân tích yêu cầu phần mềm, anh Việt còn thông thạo các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng như C#.NET 4.0, ASP.NET 4.0, ASP.NET MVC 3.0, WCF, Java/J2EE. Tốt nghiệp Thạc sỹ ngành kỹ sư phần mềm, Hanoi Aptech, hiện anh Việt là Training Tools Head tại Trung tâm Đảm bảo nguồn lực của FPT Software.

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 1.