Lê Văn Tiến Sĩ

Lượt xem: 670

Mentor Sĩ hiện là Giám Đốc Điều Hành công ty Công Nghệ VINABENRI. Tại đây, anh phụ trách cả việc điều hành và phát triển kinh doanh cho thị trường Việt Nam, Nhật Bản, và thị trường các quốc gia nói tiếng Anh. Anh có hơn 17 năm công tác trong lĩnh vực gia công phần mềm và giáo dục ở các mảng điều hành chung, quản lý chất lượng, quản lý dự án, cải tiến qui trình, đào tạo và phát triển.

Mentor Sĩ phụ trách các môn PMI301x, SSC102x, SWR301x, SWQ391x