Ngô Hữu Lộc

Lượt xem: 968

Anh Lộc có 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, dịch vụ IT và môi trường quốc tế. Tốt nghiệp ngành Kỹ sư công nghệ thông tin tại Asia e University (Malaysia), anh Lộc cũng đã có 3 năm giảng dạy nội bộ của FPT Software, đào tạo kiến thức chuyên ngành (SQL, .NET) và kỹ năng công nghiệp cho tân binh. Hiện anh Lộc đang làm technical lead (TL) của dự án OSDC thuộc FSOFT.GSC.AMS, phụ trách đào tạo cho các thành viên thuộc dự án (size 10 người) về những kiến thức chuyên sâu và nắm bắt các xu hướng công nghệ mới. Anh Lộc sở hữu một số giải thưởng như: Top 3 FSOFT Best English Proficiency Test Performances 2014; Best Performance Member of S1-2014 of FSU3, FPT Software.

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 1.