Nguyễn Bá Thắng

Lượt xem: 833

Tốt nghiệp Thạc sỹ Khoa học Máy tính tại Đại học Công nghệ Delft (Hà Lan), anh Thắng về nước và tham gia vào ngành CNTT từ năm 2006 (11 năm kinh nghiệm) với nhiều vai trò, từ kỹ sư IT, PM cho đến công việc hiện tại là Scrum Master tại Công ty DEK Technologies. Hiện anh Thắng đang lead một đội phát triển các loại hệ điều hành khác nhau dựa trên Linux kernel. Anh cũng thường đăng đàn để chia sẻ về các chủ đề liên quan đến phát triển sản phẩm phầm mềm, đồng thời đã có một số bài viết được đăng tải trên trang http://www.acm.org/ của Association for Computing Machinery, có thể kế đến như: “Power Minimisation for Real-Time Dataflow Applications”; “Decoupled inter- and intra-application scheduling for composable and robust embedded MPSoC platforms”.

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 4.