Nguyễn Bửu Duy

Lượt xem: 826

Anh Nguyễn Bửu Duy tốt nghiệp ngành Computing Science của FPT Greenwich University, đồng thời đã sở hữu nhiều chứng chỉ CNTT giá trị như: Internet of Things & Augmented Reality Emerging Technologies; Big Data, Cloud Computing & CDN Emerging Technologies; Project Management Certification; ERP Technical Consultant (FPT). Gia nhập FPT năm 2011, từ đó đến nay anh Duy đã đảm nhận nhiều vị trí công việc như: Project Manager, Project Team Leader, ABAP Consultant, SFDC Consultant, ABAP Developer. Các dự án làm việc với khách hàng Nhật và Pháp của anh Duy gồm có: Phát triển các add-on programs về FI-CO; Migration data module; FI-CO module; SD/MM/PP module; SAP SD module; HR module;…

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ  1.