Nguyễn Đào Tấn Bảo

Lượt xem: 795

Tốt nghiệp bằng Master ngành Business Information Systems tại Vietnamese-German University, anh Nguyễn Đào Tấn Bảo hiện đang làm việc tại DEK Technologies VietNam Ltd. Company, phụ trách mảng Linux kernel development. Anh Bảo đã có hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực CNTT, thực hiện nhiều dự án với khách hàng trong nước và quốc tế như: APZ development, DirectTV project, Data Acquisition,CDCA porting, Android porting, JVM Porting and Support with Sprint specification, Japanese Porting JVM project, Automotive,…

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 2, 3 & 4.