Nguyễn Đức Duy

Lượt xem: 824

Tốt nghiệp ngành Kỹ sư Tin học, Đại học Cần Thơ, anh Nguyễn Đức Duy đang theo đuổi nghề quản trị viên hệ thống CNTT kiêm quản trị hệ thống mạng, phần mềm. Ngoài kinh nghiệm giảng dạy tại một số trường đại học, cao đẳng, anh Duy còn có kinh nghiệm triển khai và quản lý tốt nhiều hệ thống mạng (LAN, WAN), cũng như kinh nghiệm làm việc với server của IBM, thiết bị mạng Cisco, thành thạo ngôn ngữ Python.

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 1.