Nguyễn Duy Hoàng

Lượt xem: 1,046

Tốt nghiệp Thạc sỹ Đại học Mỏ – Địa chất và chương trình Đào tạo về máy tính tại Aptech Hà Nội (HDSE), anh Nguyễn Duy Hoàng hiện đang là giảng viên nội bộ tại Trung tâm Đảm bảo nguồn lực của công ty FPT Software ở vị trí Trưởng nhóm Chuyên gia chủ đề (SME), đồng thời tham gia đào tạo về mobile, C/C++, Java, .NET. Một số dự án anh Hoàng từng tham gia như: CXG (Certificate Processing Program), LandCE, Land House Office, UDIS (Urban Development Information System),… Anh Hoàng là một trong những lập trình viên thông thạo đa dạng ngôn ngữ, bao gồm: Visual C++, Visual C#, MySQL, Visual Studio 2003, XML, Vecad, Postgres, SQL Server 2005, Visual Studio 2005, C, C#, Java, Visual Studio, SQL Server, ArcGIS, Netbean, Eclipse.

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 1.