Nguyễn Hồ Duy

Lượt xem: 819

Anh Nguyễn Hồ Duy từng có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong hai lĩnh vực IT và tài chính, bao gồm bank, securities brokerage, fund, insurance,… ở vị trí quản lý cấp trung lẫn quản lý dự án. Có thể kể ra đây trên 10 dự án khá quy mô mà anh Duy từng tham gia như: ATM consultant, Develop ATM software, Banking kiosk with biometric, Hospital Management, Warehouse management, Tourist kiosk in Hanoi (for APEC event), Bank-Brokerage linking, Payment system, Bank POS implementation, Claim system of Prudential Micro Insurance of Prudential, Online Portal at Prudential. Hiện anh Duy đang công tác tại Prudential Vietnam. Chuyên gia này từng tranh tài trong các kỳ thi Toán và Hóa cấp Quốc gia trong các năm 1994 và 1997.

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 1, 2 và 4.