Nguyễn Hoài Nam

Lượt xem: 963

Tốt nghiệp ngành Kỹ sư CNTT, Viện Đại học Mở Hà Nội, anh Nguyễn Hoài Nam đã có 14 năm gắn bó với lĩnh vực công nghệ thông tin: Phát triển phần mềm, quản lý hoạt động của một đơn vị kinh doanh, kinh doanh tiếp thị trực tiếp, BA (Business Analysis), lập trình viên, phát triển ứng dụng dựa trên nền tảng web. Hiện anh Nguyễn Hoài Nam đang đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành của 3S International Software; công ty cổ phần chuyên về lĩnh vực gia công phần mềm xuất khẩu.

Tham gia mentoring môn General.