Nguyễn Hồng Thái

Lượt xem: 748

Anh Nguyễn Hồng Thái tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. HCM. Anh Thái đã có 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển ứng dụng game. Hiện anh đang làm Software Engineer, phụ trách công việc phát triển Mobile Game Client và Game Sever tại VNG Group – một tập đoàn quy mô với nhiều lĩnh vực khác nhau như: Bất động sản, tư vấn pháp luật, truyền thông – marketing, thẩm định giá,…

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 2.