Nguyễn Hữu Quang

Lượt xem: 909

Anh Nguyễn Hữu Quang hiện  là Invesment Director tại Aqua One Corporation. Trong suốt 15 năm kinh nghiệm quản lý và kinh doanh, anh Quang có kiến thức và trải nghiệm sâu sắc về lĩnh vực tài chính-kế toán, đồng thời có kinh nghiệm thực tiễn về việc thiết lập và vận hành doanh nghiệp,  lên kế hoạch chiến lược và tài chính, lập kế hoạch nhân sự, các quy phạm pháp luật và quản lý, kế toán và quản lý tài chính, cho đến phát triển thương mại và kinh doanh,… Trước đây, anh Quang được giao nhiều trọng trách tại những công ty lớn như: Director of Research & Investment Advisory tại Vietinbank Securities JSC, Board Member/Acting CEO tại Phoenix Securities/eViet Securities JSC, Co-Founder/CEO tại VietPhat Investment JSC, Director of Research & Investment tại ThangLong Securities (TLS),… Anh Quang tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán Tài chính, Đại học Queensland (Úc).

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 6.