Nguyễn Kim Thuần

Lượt xem: 1,003

Tốt nghiệp hệ Cử nhân ngành Khoa học máy tính, Đại học Mở TP. HCM, hiện anh Nguyễn Kim Thuần đang là Chuyên viên phát triển ứng dụng phần mềm. Những kỹ năng quý giá mà anh Thuần tích lũy được có thể kể đến như: Phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin; giải toán, viết giải thuật, thiết kế, xây dựng cấu trúc dữ liệu, lưu trữ thông tin; quản lý, cấu hình, quản trị hệ thống; viết tài liệu, báo cáo, lưu trữ thông tin dự án,… Một số ngôn ngữ, framework và techniques mà anh Thuần có nhiều kinh nghiệm làm việc cùng gồm có: SQL Server, My SQL, Oracle, PostgreSQL, C++, Java, C#, Javascript, CSS, HTML, ASP.NET, ADO.NET, 3 layers, MVC, MVC razor, Entity Framework, Spring Framework, Linq, Code-First Model, Code-First From Database,…

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 1, 2 & 3.