Nguyễn Mạnh Tùng

Lượt xem: 967

Anh Nguyễn Mạnh Tùng hiện đang là Java Developer tại FPT Software. Hiện anh đang có gần 5 năm kinh nghiệm làm việc với các applications & software backend system được phát triển trên nền tảng Java. Anh Tùng thông thạo khá nhiều ngôn ngữ và công cụ lập trình như: Java Core, J2EE, JMS; Hibernate, SOAP/Rest, JUnit; JavaScript (jQuery), HTML, CSS; Eclipse, NetBeans, JetBrains, Sublime; đồng thời cũng am hiểu Web server/App server/Middleware (JBOSS Application Server (4x); Tomcat; NodeJS) cùng một số cơ sở dữ liệu như DB2, MySQL, MongoDB. Mentor này xuất thân từ lò đào tạo Kỹ sư CNTT FPT Aptech. Một sốdự án anh từng tham gia có thể kể đến như: DLS (DirecTV Listing Service), NSK, JP-DPE, JP-SMART, NSK, JP-STEVEDORENET,…

 Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ  1, 2.