Nguyễn Minh Khoa

Lượt xem: 880

Anh Nguyễn Minh Khoa đã tốt nghiệp Thạc sỹ CNTT, Đại học Đà Nẵng và hiện đang là PM tại FPT Software Đà Nẵng. Anh Khoa đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IT ở nhiều vị trí như Project Manager, Leader, Developer, với đa dạng kỹ năng liên quan đến Operating Systems, Programming Languages, IDE/API/Programming tools, Analysis & Design tools, Database, Application Server, Project Management Tools,…

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 1.