Nguyễn Minh Sơn

Lượt xem: 963

Anh Nguyễn Minh Sơn hiện là Giám đốc FPT tại Australia, phụ trách các lĩnh vực như: Giải pháp CNTT, phát triển ứng dụng khách hàng và dịch vụ quản lý. Trước đó, anh Sơn từng có thời gian học tập và làm việc tại Australia. Hơn 11 năm làm việc trong lĩnh vực CNTT, anh Sơn đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm ở nhiều vị trí công việc khác nhau như: Kiến trúc sư giải pháp, lãnh đạo đơn vị kinh doanh phần mềm, quản lý phòng ban, quản lý dự án, giám đốc công nghệ,…

Tham gia mentoring môn General.