Nguyễn Quốc Huy

Lượt xem: 1,193

Anh Nguyễn Quốc Huy tốt nghiệp Tiến sỹ ngành Computer Science ở trường JAIST (Japan Advanced Institute of Science and Technology). Hiện anh Huy đã có gần 10 năm giảng dạy tại Khoa CNTT tại Đại học Sài Gòn. Trước khi chuyển sang lĩnh vực giảng dạy, anh Huy từng làm lập trình tại các công ty như FPT Sortware, TOMCOM, TMA Solutions. Anh cũng có đã có hàng chục ấn phẩm chất lượng in chung với nhiều tác giả bàn về các chủ đề yêu thích: Machine Learning, Computer Games, Data Mining.

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 2,3,4,5.