Nguyễn Song Hà

Lượt xem: 837

Anh Nguyễn Song Hà hiện đang làm việc cho Tập đoàn Microsoft của Mỹ ở vai trò kỹ sư phát triển phần mềm. Trước khi bảo vệ luận án Thạc sỹ Khoa học máy tính tại Đại học Pittsburgh (Mỹ), anh Hà từng là sinh viên trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội và từng đoạt giải thưởng Honda dành cho Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ Việt Nam (Honda YES Award) năm 2009. Cho tới nay, anh Hà đã có 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT, đồng thời có cơ hội tiếp xúc cũng như hợp tác với nhiều chuyên gia giỏi đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Tham gia mentoring môn General.