Nguyễn Thanh Phong

Lượt xem: 717

Sau hơn 4 năm gia nhập lĩnh vực phần mềm, anh Nguyễn Thanh Phong đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm phát triển Web dựa trên nền tảng Java, Spring framework, EJB, JPA, Hibernate, StoreProcedure, JSF, Web services (SOAP, Restful), HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Ajax, Unit Test (JUnit), Tomcat, Maven, SVN, design pattern,… Anh cũng góp mặt trong nhiều dự án về MOS, Dave, Weatherbys, Syniverse, Ixia,… Anh Phong tốt nghiệp ngành Science, Computer science & Embedded System, Khoa Electronic & Telecommunication, Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM.

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ  1, 2.