Nguyễn Thị Điệu

Lượt xem: 713

 

Chị Nguyễn Thị Điệu hiện là giảng viên cơ hữu tại Trung tâm đào tạo thuộc Ban phát triển nguồn lực của FPT Saftware (FSOFT.FWD.CTC). Chị Điệu tốt nghiệp Thạc sỹ ngành CNTT tại Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước khi vào làm đào tạo tại FSoft, chị đã có 4 năm kinh nghiệm giảng dạy đại học; 8 năm làm việc và phát triển các ứng dụng dựa trên nền tảng JavaSE, EE (Java Swing, Java Web, HTML/CSS, JSP/Servlet, Struts2 MVC, Hibernate, SpringMVC Framework); có kinh nghiệm nhiều năm về phân tích và thiết kế yêu cầu với UML; thành thạo ERM, Use Case, Class Diagram, Sequence Diagram,… cùng một số công cụ design & coding như SQL Server, Visual Studio, Netbean, Eclipse, Visual paradigm, Visio, Rational Rose, Enterprise Architecture (EA) Tools,…

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ  2.