Nguyễn Thị Lan Hương

Lượt xem: 1,027

Tốt nghiệp ngành Kỹ sư Phần mềm, Đại học Bách Khoa Hà Nội, chị Nguyễn Thị Lan Hương gia nhập FPT Software và làm việc ở các vị trí như: Quản lý bộ phận Đảm bảo chất lượng (QA), quản lý và điều hành đơn vị kinh doanh. Hiện chị Hương đang là Phó Giám đốc Đơn vị kinh doanh chiến lược số 11 – FSU11, FPT Software. 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT giúp chị Hương có một nền tảng vững chắc để truyền lửa lại cho thế hệ đàn em và hoàn thành tốt những nhiệm vụ góp phần thực hiện mục tiêu sứ mệnh của FPT Software.

Tham gia mentoring môn General.