Nguyễn Trần Phú

Lượt xem: 893

Anh Nguyễn Trần Phú tốt nghiệp Cử nhân chương trình Computer Studies, Genetic Computer School, Singapore (chi nhánh Hà Nội). Hiện đang đảm nhận vai trò Senior Developer ở Tinh Vân Outsourcing (TVO), anh Phú chịu trách nhiệm triển khai các dự án quản lý quy trình kinh doanh với công nghệ Metastorm BPM cũng như dự án video editor với Microsoft WPF framework và MVVM pattern. Trước đó, anh từng có nhiều năm làm việc ở vị trí Business Analyst, System Engineer, Software Developer, đặc biệt là System Administrator cho nhiều công ty khác nhau, đồng thời từng có 2 năm tu nghiệp tại Bỉ. Anh Phú từng là cán bộ phong trào năng nổ của FPT và là thành viên tích cực của Hội thiên văn học trẻ Việt Nam (VACA).

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 1.