Nguyễn Trung Kiên

Lượt xem: 723

Anh Nguyễn Trung Kiên hiện đang là Giám đốc tại Software & System Center, iNET JSC. Dù đã sở hữu Project Management Professional Certificate, MiniMBA và hoàn thành nhiều khóa học hữu ích khác, song anh Kiên vẫn đang tiếp tục dùi mài kinh sử với MBA tại FSB, cho thấy một tấm gương học tập không ngừng nghỉ. Trong nhiều năm làm quản lý tại FPT cũng như ở các đơn vị khác, anh Kiên đã tích lũy được từ 5 đến 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực như: Quản lý chung; quản lý nhân sự; đào tạo doanh nghiệp (ngoài) về Java, quản lý dự án, quản trị rủi ro, đào tạo nội bộ về các quy trình, công cụ phần mềm, quản lý dự án, công nghệ phần mềm, Requirement Engineering,… Một số doanh nghiệp anh Kiên tham gia đào tạo gồm có: FPT Software, Alliant, QSoft, Elcom, Vinasa, FPT University, VNPT.

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 4.