Phạm Văn Sim Anh

Lượt xem: 929

ThS kỹ Thuật – Trường Tốt nghiệp: ĐH BK TpHCM
Vị trí hiện tại: Trưởng nhóm kỹ thuật công ty BTM Global
Lĩnh vực làm việc: Retail, eCommerce
Ngôn ngữ sử dụng: Java, C++
Kinh nghiệm giảng dạy: Đã và đang giảng dạy các ĐH và học viện NIIT, Aptech, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Hồng Bàng, Topica
Kinh nghiệm làm việc: Đã từng làm việc tại các công ty phần mềm: TMASolutions, PYCO Group, BTM Global, SAI Digital.

Anh Sim Anh tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 1,2 và 3.