Phạm Việt Hùng

Lượt xem: 767

Tốt nghiệp Thạc sỹ Khoa học Máy tính, Francophone Institute of Informatics (IFI – Viện Tin học Pháp ngữ), với 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, hiện anh Phạm Việt Hùng đang giữ chức Giám đốc Công nghệ của Công ty Công nghệ GPAY. Anh Hùng là một trong những kỹ sư thông thạo nhiều ngôn ngữ lập trình: C (12 năm); C nhúng (6 năm); C++ (4 năm); Java (5 năm), đồng thời từng tham gia nhiều dự án vận dụng đa dạng kỹ năng như: Real-Time Operating System, Unix Application, Linux Kernel, Linux Device Driver Development, Embedded Linux, ColdFire, S12X, FPGA với Verilog/lập trình VHD, Payment System (Card/Core Banking processing), SmartCard/JavaCard,…

Tham gia mentoring môn General.