Phạm Xuân Hiếu

Lượt xem: 606

Hiện anh Phạm Xuân Hiếu đang làm PM tại FPT Software khu vực Hà Nội. Vốn là Cử nhân Đại học Công nghệ, sau khi ra trường, anh Hiếu chọn theo đuổi nghề IT như một điều tất yếu. Trước khi làm PM, anh Hiếu từng tham gia các dự án với vai trò developer: Made For Digital, Third Party Platform, Guide Studio Portal, Guide Services Sandbox, Enterprise Discovery Module, Program Guide Web Service (PGWS),… Do vậy, vốn kinh nghiệm lập trình ở anh Hiếu được tập trung ở nhiều mảng ngôn ngữ khác nhau: Java Core, Liferay, JavaScript, CSS; đồng thời sử dụng tốt các công cụ như Eclipse, Lisa (Automation test), Microsoft Visio, Rational Rose,… Các mảng Web server/App server/Middleware, cơ sở dữ liệu (MySQL, MS SQL Server, Oracle), đặc biệt là Agile – Scrum cũng là những thế mạnh của anh Hiếu.

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 1.