Phan Trường Lâm

Lượt xem: 1,292

Anh Phan Trường Lâm hiện là thành viên HĐQT Đại học FPT nhiệm kỳ III (2016-2021). Trước đó, anh vừa là giảng viên, Chủ nhiệm bộ môn Computing Fundamentals kiêm Trưởng ban Đào tạo tại Đại học FPT cơ sở Hòa Lạc. Anh Lâm bảo vệ thành công luận án Thạc sỹ CNTT tại Đại học Việt-Pháp; có kinh nghiệm phân tích, thiết kế, triển khai các hệ thống thông tin nghiệp vụ/hệ thống hỗ trợ quyết định bằng mô phỏng dùng agent-based/hệ thống data warehouse; kinh nghiệm tư vấn, thiết kế, triển khai các ứng dụng phần mềm cho trường đại học (thi trực tuyến, quản l‎ý khóa học, quản lý học vụ); thông thạo ngôn ngữ lập trình C, C++, C#, VB.NET, Java. Trước đây, anh Lâm từng là Giảng viên, Giám đốc đào tạo kiêm Giám đốc Trung tâm đào tạo lập trình viên FPT-Aptech.

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 2.