Tạ Quang Huy

Lượt xem: 645

Anh Tạ Quang Huy hiện đang làm Lập trình viên Java tại Z8, FPT Software, có nhiều kinh nghiệm trong mảng Software development/Java, web-based application development, Information Security. Các dự án anh Huy từng tham gia gồm có: Real-Time Detection of Application-Layer DDoS Attack Using Time Series Analysis, game phát triển bằng Java (Who is millionaire game?), Movie database website,… Anh Huy từng đoạt giải Nhì Cuộc thi ACM PTIT Contest 2012.

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 1 & 2.