Tô Hải Sơn

Lượt xem: 670

Hiện anh Tô Hải Sơn đang là Giám đốc Công nghệ (CTO) Công ty cổ phần NTQ Solution, chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực phát triển phần mềm của NTQ, bao gồm nghiên cứu và phát triển. Tốt nghiệp ngành Kỹ sư phần mềm, Đại học Don State Technical (LB Nga), cộng với 9 năm hoạt động trong lĩnh vực CNTT, anh Tô Hải Sơn đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thương thảo với khách hàng về các giải pháp phần mềm, đánh giá tài liệu thiết kế cho nhóm phát triển, đào tạo và xây dựng đội ngũ nhân viên,…

Tham gia mentoring môn General.