Trần Ngọc Sơn

Lượt xem: 608

Trước khi đến với lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy, anh Trần Ngọc Sơn từng là lập trình viên tham gia nhiều dự án quản lý ứng dụng thương mại, phát triển ứng dụng trên nền tảng web. Anh Sơn từng giảng dạy tại Đại học FPT, sau đó làm trợ giảng ở Đại học London trong thời gian học tập và làm luận án Tiến sỹ Khoa học máy tính tại đây. Ở anh Sơn có niềm say mê và năng lực nghiên cứu nổi bật với nhiều công trình liên quan đến mảng truy xuất thông tin và chắt lọc kiến thức, sử dụng Deep Network.

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 3.