Trần Phúc Toàn

Lượt xem: 535

Anh Trần Phúc Toàn là cựu sinh viên CNTT Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Hiện anh vẫn gắn bó với “thành phố đáng sống nhất Việt Nam” và công tác ở vị trí Technical Leader tại FPT Software Đà Nẵng. Trong hơn 6 năm gia nhập lĩnh vực phát triển phần mềm (với hơn 4 năm kinh nghiệm phát triển web), anh Toàn đã tham gia nhiều dự án ở vai trò Technical Leader, Senior Java, Developer – Senior – Technical Leader Java, có thể kể đến như: Develop management system cable TV, Develop system support customers perform transaction in Bank, Migration VB6 to VB.NET, Develop  management system BMP for Bank, Develop a  Car management system,…

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 1, 2& 4.