Trần Thiện Khiêm

Lượt xem: 647

Anh Trần Thiện Khiêm tốt nghiệp Kỹ sư công nghệ, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TP.HCM và hiện đang là Java/J2EE Developer, Liferay developer tại FPT-Software. Dù còn trẻ song anh Khiêm rất am hiểu và có nhiều kinh nghiệm lập trình với đa dạng ngôn ngữ như Java (Java SE, J2EE, Spring, Struts 2, Hibernate 3, JPA, Jersey, Redis cache), PHP (PHP 5, Zend 1, Zend 2, Drupal 7), .NET ( ASP.NET MVC 3, Window Form), WebDev (ExtJs 4, BackboneJs, CSS, PSD Slice, Javascript, JQuery), đồng thời hiểu sâu về các kỹ thuật phát triển Web, cơ sở dữ liệu,…

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 4.