Trần Võ Quang

Lượt xem: 641

Anh Trần Võ Quang hiện đang là Chief Accountant của Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT (FIS ERP, trực thuộc FPT). Anh Quang là cựu sinh viên ngành Kế toán và Kiểm toán, Đại học Kinh tế. Anh cũng đã có bằng ACAC (Accountant Chief Accountant Certification), FCMA (Financial Certified Management Accountant) và bằng MBA Mini MBA của FPT School Business. Năm 2008, anh Quang trở thành Kế toán trưởng trẻ tuổi nhất Tập đoàn FPT. Năm 2014, anh được vinh danh vì các thành tích hoạt động xuất sắc trong lĩnh vực tài chính của mình.

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 6.