Trì Nguyễn Trúc Thanh

Lượt xem: 460

Anh Trì Nguyễn Trúc Thanh là một mentor nhiệt tình,  luôn mong muốn được chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được của bản thân tới các bạn học viên funix,… Hiện anh Thanh đang là một Kỹ sư hệ thống/Kỹ sư phần cứng, Chuyên gia bảo mật thông tin và đang công tác tại iCare Benefits.

Anh Thanh tham gia mentoring các môn CRY301x, PMI301x, OSN201x.