Trịnh Mạnh

Lượt xem: 531

Hơn 7 năm làm việc trong ngành IT, anh Trịnh Mạnh đã kinh qua các vị trí công việc cua một Senior Developer, Technical Lead và trở thành chuyên gia trong các mảng: Aplication development, implementation, deployment, internal & customer support. Anh cũng tham gia nhiều dự án với khách hàng doanh nghiệp trong nước và quốc tế như Singapore, Đức, Malaysia: DIRECTV, Pensionline, KFS, FareX, JuRong, CR, iBanking, MB, eWallet, TCP, Mida, 2D Barcode,… Anh Mạnh tốt nghiệp Đại học Bách Khoa và FPT Aptech.

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ  1, 2, 4.