Vũ Đức Quy

Lượt xem: 603

Tốt nghiệp ngành Tin học Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, anh Vũ Đức Quy kiên định theo đuổi ngành nghề yêu thích. Am hiểu công nghệ, nghiên cứu chuyên sâu về kinh tế, anh Quy đã tham gia nhiều dự án lớn với các doanh nghiệp và ngân hàng như: Triển khai hệ thống phân tích lợi nhuận đa chiều, Corebanking, hệ thống ERP, hệ thống báo cáo CRDEV, hệ thống quản lý rủi ro tác nghiệp Oprisk, Flexcube, VDBonline, hệ thống thương mại điện tử, phần mềm thiết kế phân chuyền công đoạn sản phẩm, phầm mềm quản lý quỹ,… Hiện anh Quy đang công tác tại BNKTECSOHN, FIS Bank ở nhiệm vụ giải pháp phân tích tài chính, đồng thời rất tích cực tham gia các hoạt động truyền thông, Tổng hội khác của FPT.

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 1.