Vũ Thị Thanh Thủy

Lượt xem: 603

Chị Vũ Thị Thanh Thủy tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Bách Khoa Hà Nội và hiện đang làm Nghiên cứu sinh ngành Kế toán và kiểm toán tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong giai đoạn 2002-2010, chị Thủy công tác tại Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội ở vị trí Giảng viên, Tổ trưởng, Trưởng khoa Kế toán. Sau đó, chị có 04 năm làm việc ở vị trí Cán bộ Phát triển chương trình các môn Kinh tế (Kế toán doanh nghiệp + Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ) của FPT Polytechnic Hà Nội, trực thuộc Đại học FPT. Hiện chị đã có hơn 04 năm làm Chủ nhiệm bộ môn Quản trị doanh nghiệp tại  FPT Polytechnic, chịu trách nhiệm quản lý giảng viên của hai chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp và Quản trị kinh doanh, đồng thời tham gia giảng dạy, nhiều học kỳ được đánh giá xuất sắc. Chị cũng là giảng viên của VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) từ năm 2014 đến nay.

Tham gia mentoring các môn thuộc Chứng chỉ 6.